GDPR

GDPR

NOTA DE INFORMARE ASUPRA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. De ce avem nevoie de datele dumneavoastră?

Pentru identificare și pentru a vă putea oferi serviciile solicitate. Prelucrarea datelor se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

2. Ce date prelucrăm?

 • Date de identificare: nume, prenume, CNP, date din actul de identitate/pașaport/permis de ședere;
 • Date de contact: telefon, e-mail, adresa;
 • Date sensibile: date privind sănătatea, date privind originea etnică, date genetice;
 • Detalii de plată: date financiar-bancare, date înscrise pe cardul de credit;
 • Imaginea

3. Scopul și temeiurile legale de prelucrare:

Datele sunt prelucrate pentru realizarea obiectului contractului de prestări servicii medicale sau pentru prestarea efectivă a serviciilor medicale, gestionarea serviciilor medicale, gestionarea relației cu dvs. sau cu un terț care acționează în numele dvs, cu afacerea noastră și cu terții care furnizează produse sau servicii pentru noi, derularea operațiunilor de facturare, de procesare a plăților, de restituire a sumelor și de recuperare a creanțelor,  gestionarea reclamațiilor, opiniilor și notificărilor, furnizarea de materiale de promovare a produselor și serviciilor, solicitarea de feedback cu privire la serviciile noastre, arhivarea datelor, investigarea și apărarea împotriva reclamațiilor, asigurarea securității persoanelor și bunurilor (de exemplu, supraveghere video), raportarea către autoritățile publice centrale sau locale, implementarea solicitărilor privind drepturile dumneavoastră conform GDPR;

Temeiurile legale de prelucrare sunt reprezentate de furnizarea de servicii medicale, executarea contractului, obligația legală, interesul nostru legitim; interes public în domeniul sănătății publice, în anumite cazuri - consimțământul dumneavoastră.

4. Perioada de stocare

Datele vor fi prelucrate pe durata prestării serviciilor medicale, iar ulterior vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale pentru îndeplinirea obligațiilor noastre sau în baza interesului legitim.

5. Cine mai poate avea acces la date:

 • Companiile Medicover din România: Medicover SRL, Medicover Hospitals SRL, Synevo Romania SRL, Iowemed SA, Laurus Medical SRL, Medicover Forsakrings  AB prin Medicover Asigurare AB Stockholm Sucursala Bucuresti, Phoenix Private Hospital SRL, Centrul Medical Phoenix SRL, Hospital Network Phoenix-One Day SRL, Mediplus Company SRL, Diagnostica SRL, Pelican Impex SRL, Polaris Medical SA.
 • Autoritățile competente din domeniul sănătăţii;
 • Organe competente, Organe de cercetare, Autorități publice centrale sau locale;
 • Furnizorii noștri de servicii medicale, pentru prestarea serviciilor medicale de specialitate și de laborator;
 • Alți furnizori de produse sau servicii;
 • Prestatori de servicii de marketing și alte servicii similare, în cazul în care avem consimțământul dvs. pentru activități de marketing, feed-back, profilare.

6. Drepturile GDPR:

 • Dreptul de acces vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date prelucrăm;
 • Dreptul la rectificarea datelor presupune ca aveți dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete, fără întârzieri nejustificate din partea noastră.
 • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Dreptul de a solicita ștergerea datelor va fi aplicabil în anumite circumstanțe, precum ar fi : (i) când datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele d-voastră au fost prelucrate ilegal
 • Dreptul la restricționarea prelucrării presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:  (i) atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele d-voastră au fost prelucrate ilegal, iar d-voastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor
 • Dreptul la opoziție presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum :(i) atunci când prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) când prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • Dreptul la portabilitatea datelor presupune că aveți dreptul de a primi datele care vă  privesc și pe care ni le-ați furnizat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract și numai dacă aceasta a fost realizată prin mijloace automate
 • Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creare de profiluri, presupune faptul ca aveți dreptul de a refuza aceste prelucrări care pot produce efecte juridice asupra dvs. sau vă pot afecta în mod similar într-o măsura semnificativă
 • Dreptul de retragere a consimțământului: Consimțământul poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

7. Cum vă puteți exercita drepturile: unele solicitări pot fi rezolvate direct în cadrul recepțiilor; solicitările pot fi transmise prin completarea unui formular în oricare din recepțiile noastre, sau direct către adresa de e-mail dpo@iowemed.ro

8. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal le puteți găsi pe site-ul https://www.iowemed.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate  sau in cadrul recepțiilor noastre, consultând „Privacy policy”.

9. În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul primit din partea noastra, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.