Termeni și condiții

Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Bine ați venit pe site-ul www.iowemed.ro!

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui site, întrucât accesarea să presupună acceptul dumneavoastră cu privire la clauzele stipulate.

Acest site este administrat S.C. IOWEMED S.A. cu sediul în Constanța, Șoseaua Ion C. Bratianu, nr. 2-4, județul Constanța, având numărul de ordine la Registrul Comerțului J13/2920/1995, CUI 7897273. Pentru a putea păstra corectitudinea și validitatea informațiilor, S.C. IOWEMED S.A. își rezervă dreptul de a schimba, corecta, modifica, adăuga și/sau șterge parțial sau total Termenii și Condițiile de Utilizare a Site-ului, fără o notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune.

DREPTURI DE AUTOR

Întregul conținut al site-ului www.iowemed.ro, respectiv date, imagini, texte, grafică, simboluri, clipuri audio/video, elemente de web-design, scripturi sau programe, reprezintă proprietatea S.C. IOWEMED S.A., fiind protejate de legea privind protecția drepturilor de autor.

Utilizarea oricărui element dintre cele menționate anterior, fără acordul prealabil al deținătorilor de drept, va fi pedepsită conform legislației în vigoare.

Conținutul site-ului www.iowemed.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis sub nicio formă fără permisiunea prealabilă a S.C. IOWEMED S.A.

CONDIȚII DE UTILIZARE. GARANȚII ȘI LIMITĂRI

Prezentul site, împreună cu ansamblul informațiilor conținute, este furnizat ca atare, în măsura disponibilității, fără existența unei declarații de garanție sau aprobare, explicită sau implicită.

S.C. IOWEMED S.A. nu garantează ca website-ul, serverele pe care acesta este găzduit sau e-mail-urile trimise de reprezentanții săi, nu conțin viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător.

Utilizatorul folosește site-ul pe propria sa răspundere, S.C. IOWEMED S.A. fiind exonerat de eventuale daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea site-ului respectiv de informațiile utilizate de pe site.

Nu garantăm ca utilizarea acestui site va fi neîntreruptă sau fără erori. Prin derogare de la orice prevedere a acestor termeni și condiții, în măsura maximă admisă de lege, nu vom fi responsabili pentru funcționarea sau disponibilitatea site-ului, indiferent de motivele sau factorii care au condus la întreruperea sa.

Nu oferim nicio garanție în ceea ce privește condițiile de comunicație ale utilizatorilor, inclusiv starea de funcționare a computerului personal. Mai mult decât atât, printre informațiile publicate pe site nu se regăsește niciuna care să facă trimitere la compatibilitatea dintre calculatorul utilizatorului și site.

Accesarea www.iowemed.ro se face exclusiv prin voința dumneavoastră.

S.C. IOWEMED S.A. nu se face răspunzător de eventualele erori sau omisiuni ce pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor sau a informațiilor de pe site. Nu acordam niciun fel de garanție referitoare la conținutul și utilizarea acestui site. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe site sau al actualizării paginilor ce compun site-ul. Serviciile și produsele prezentate pe site pot suferi ajustări de preț. Pentru a primi o ofertă clară, vă rugăm să contactați unul dintre reprezentanții S.C. IOWEMED S.A. sau sa completați formularul disponibil pe site.

S.C. IOWEMED S.A. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment datele de pe site, în funcție de schimbările ce au loc cu privire la serviciul/serviciile oferit/e.

S.C. IOWEMED S.A. nu declară, nu garantează, nu aprobă și nu își asumă niciun fel de responsabilitate în ceea ce privește site-urile externe care conțin link-uri către acest site. Niciun site extern pe care-l vizitați ca urmare a accesării unui link de pe www.iowemed.ro nu se află sub verificarea și controlul S.C. IOWEMED S.A., iar vizitarea site-ului extern se face exclusiv pe răspunderea dumneavoastră.

SECURITATE

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, respectiv utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea și/sau copierea de informații cu scopul de a le comercializa ori alte asemenea acțiuni vor fi pedepsite conform legii.

Date personale și confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, precum și cele ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. IOWEMED S.A. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați referitoare la dumneavoastră, la un membru al familiei dumneavoastră ori ale unei alte persoane pe care o reprezentați.

Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor S.C. IOWEMED S.A. informații și servicii de calitate, proprii sau ale partenerilor implicați în serviciile S.C. IOWEMED S.A. și/sau de a finaliza achiziționarea unor servicii prin intermediul website-ului. Acestea nu vor fi folosite pentru reclamă și publicitate, în cazul în care veți solicita acest lucru.

Totalitatea datelor colectate în urma înregistrării pe site-ul www.iowemed.ro a utilizatorilor sunt procesate și prelucrate potrivit reglementărilor legale existente pe teritoriul României. S.C. IOWEMED S.A. se obligă să nu transmită/publice nicio informație dintre cele pe care ni le-ați furnizat.

LEGISLAȚIE

Termenii și condițiile de folosire se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul S.C. IOWEMED S.A.. În cazul în care nu se poate ajunge la o ințelegere în termenul precizat anterior, conflictul va fi soluționat de competenta instanță judecătorească de la sediul social al administratorului site-ului, în conformitate cu legile române în vigoare.

Date de identificare:

S.C. IOWEMED S.A. 
Sediul în Constanța, Șoseaua Ion C. Bratianu, nr. 2-4, județul Constanța 
Cod înregistrare fiscală: RO 7897273 
Telefon: + 40 241 / 58.76.76 ; +40 241 / 63.63.69 ; +40 752/ 261. 440 
Email: office@iowemed.ro