Informații privind modul de accesare a serviciilor oferite

Informații privind modul de accesare a serviciilor oferite

Pentru serviciile de Spitalizare de Zi sunt necesare urmatoarele:

Internarea pacientului – acte necesare prin biroul de internare:
1. Bilet de internare în dublu exemplar de la medicul specialist din cadrul spitalului
2. Dovada calităţii de asigurat, după cum urmează:

 • Angajaţi: adeverinţă salariu / adeverinţă de la locul de muncă + xerecopie după buletin
 • Pensionari: cuponul de pensie din luna curentă sau cea precedentă (original sau xerocopie)
 • Şomeri: adeverinţă sau xerocopie după carnetul de şomaj
 • Coasiguraţi (soţ, soţie, părinţi): adeverinţă de coasigurat + xerecopie după buletin
 • Persoane fără venit şi fără calitate de coasigurat:
  • adeverinţă de la circa financiară sau de la primărie că nu au avut nici un venit + xerecopie după buletin
  • chitanţă sau adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate privind plata asigurării medicale + xerecopie după buletin
 • Copii sub 18 ani:
  • xerocopie după certificatul de naştere şi xerocopie după buletinul mamei
  • pentru copii de peste 14 ani xerocopie după buletinul (cartea) de identitate şi adeverinţă de la şcoală
  • pentru studenţii între 18-26 ani adeverinţă de la facultate + xerecopie după buletin
 • Persoane cu handicap:  xerocopie după certificatul de persoană cu handicap sau cupon handicap + xerecopie după buletin
 • Persoane aflate în concediu de îngrijire a copilului sub 2 ani: xerocopie după decizia de concediu pentru îngrijirea copilului + xerecopie după buletin
Pacientul trebuie sa aiba asupra lui cardul de sanatate.

Pentru ambulatoriu

Pentru prezentarea la consultații în ambulator trebuie sî prezentați următoarele documente:

 • actul de identitate, pentru copii: certificatul de naştere
 • biletul de trimitere eliberat de medicul dumneavoastră de familie sau alt specialist
 • card de sănătate sau adeverinţă înlocuitoare
 • programarea de la fisier