Reglementarea accesului mass-media

Reglementarea accesului mass-media
 • Relatiile unitatii sanitare cu reprezentantii mass-media se desfasoara prin intermediul purtatorului de cuvant.
 • Purtatorul de cuvant va informa reprezentantii massmedia asupra activittaii unitatii sanitare prin emiterea unor comunicate  de presa, acordarea de interviuri sau publicarea de articole de presa.
 • Interviurile se dau numai de persoanele desemnate de catre managementul unitatii sanitare, intr-un cadru organizat la sediul unitatii sanitare
 • Angajatii sau colaboratorii care dau interviuri presei in numele unitatii sanitare fara a fi mandatati de conducere in acest sens isi asuma intregaa responsabilitate cu privire la acetse declaratii si vor suporta consecintele in intregime
 • Accesul in incinta unitatii sanitare este permis numai reprezentantilor massmedia care in prealabil au acordul managementuluil; acesta va nominaliza in mod explicit locurile unde se va filma sau persoanele care vor lua interviuri, cu respectarea drepturilor paicentilor. In acest sens reprezentantii mass media vor lua legatura in scris sau telefonic in vederea obtinerii acordului managementului; declaratii privind starea de sanatate a unui pacient se dau numai cu acordul managerului, si dupa caz, cu acordul pacientului
 • Accesul in incinta unitatii sanitare al reprezentantilor massmedia se face in urmatoarele conditii:
  • In situatii de risc epidemiologic crescut, accesul massmedia in incinta unitatii sanitare este interzis
  • Daca in urma triajului epidemiologic se identifica persoane cu semne de boala sau risc de infectie (viroze respiratorii, tuse,febra,etc) atunci se interzice accesul
  • In zona de spitalizare de zi accesul se face cu echipament de protectie (halat, botosi,etc)
  • Dezinfectia mainilor este obligatorie
  • Accesul in saloane, in zona de sterilizare, in zona de arhiva, in zona de laborator, depozit deseuri este interzis
  • Vor respecta strict circuitul impus de insotitorul desemnat de management

Responsabil cu massmedia

 • Relatia cu massmedia este asigurata numai prin intermediul purtatorului de cuvant, cu exceptia situatiilor in care acesta deleaga alte persoane prin decize de manager
 • Accesul la informatii de interes public se face prin intermediul site-ul Iowemed
 • In relatia cu massmedia, nu se vor dezvalui urmatoarele informatii:
  • Privind drepturile copiilor :
   • informatii privind copiii se vor da numai cu acordul scris la parintilor
   •  se va proteja imaginea publica si viata intima, privata si familiala a copilului
   •  nu vor fi publicate informatii cu privire la indicii care ar putea duce la identificarea copilului minor – mai ales in situatii de abuz sexual / emotional / fizic si chiar in situtaii privind comiterea unor infractiuni
   • nu se vor face referiri discriminatorii privind originea etnice, nationalitatea, rasa sau religia copilului sau referiri privind un eventual handicap ala acestuia
  • Privind demnitatea umana si drepturile pacientilor
   • Declaratii referitoare la o persoana se vor face respectand drepturile si libertatile fundamentale ale omului, dreptul la viata privata si dreptul de a se respecta imaginea proprie
   • Nu va fi dezvaluita in nici un fel identitatea unei persoane victima a unei infrcatiuni privitoarela viata sexuala cu exceptia cazului in care persoana a dat Acordul scris
   • Nu se vor face referiri discriminatorii privind originea etnice, nationalitatea, rasa sau religiaunei persoane sau referiri privind un eventual handicap ala acesteia
   • Informatii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal, date privind starea de sanatate, aspecte privind diagnosticul / prognosticul / tratmentul / alte aspecte privind boala; in cazul persoanelor fara discernamant este necesar acordul apartinatorilor
  • Fotografierea sau filmarea pacienților de catre reprezentatii massmedia este interzisa cu exceptia situatiei in care pacientul isi exprima dorinta prin "Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unității sanitare", prevăzut în anexa nr. 1